menu dblex
hänskjuta till domstol
verb
instämma
åtala

Alla synonymer går att klicka på.