menu dblex
hänryckning
substantiv
extas
hänförelse
entusiasm
förtjusning
svärmeri
trans
fröjd
begeistring
élan
hypnos
I uttryck
försätta i hänryckning

Alla synonymer går att klicka på.