menu dblex
hänrycka
verb
förtjusa
bedåra
förtrolla
hänföra
tjusa
entusiasmera
enchantera
försätta i hänryckning
Se även
hänryckas

Alla synonymer går att klicka på.