menu dblex
hänga snettystödja sig mot
verb
luta

Alla synonymer går att klicka på.