menu dblex
hänföra till kategori
verb
rubricera

Alla synonymer går att klicka på.