menu dblex
hänföra till
verb
avse
syfta

Alla synonymer går att klicka på.