menu dblex
hänföra sig
verb
avse
referera till
syfta på
stå i samband med
vara förbunden med

Alla synonymer går att klicka på.