menu dblex
händelselös
adjektiv
enformig
tråkig

Alla synonymer går att klicka på.