menu dblex
hämsko
substantiv
broms
hinder
kapson
spärrhake
band
obstruktion
kil
tygel
hållhake
skranka
tvång
besvär
black om foten
I uttryck
sätta hämsko på

Alla synonymer går att klicka på.