menu dblex
hämmas
verb
stocka sig
Se även
hämma

Alla synonymer går att klicka på.