menu dblex
hälsotillstånd
substantiv
hälsa
befinnande
välbefinnande
kondition

Alla synonymer går att klicka på.