menu dblex
hälsa på
verb
besöka
hemsöka
uppvakta
gästa
träffa
avlägga
uppsöka
komma upp
umgås
göra visit
göra reverens
niga

Alla synonymer går att klicka på.