menu dblex
hälsa med glädje
verb
välkomna
motta

Alla synonymer går att klicka på.