menu dblex
häftighet
substantiv
intensitet
verv
eld
kraft
glöd
hetta
iver

Alla synonymer går att klicka på.