menu dblex
häftig kärlek
substantiv
lidelse

Alla synonymer går att klicka på.