menu dblex
häfte
substantiv
broschyr
pamflett
skrift
ströskrift
cirkulär
folder
bok
anteckningsbok
del
notesblock
nummer
faskikel

Alla synonymer går att klicka på.