menu dblex
häfta på målet
verb
famla på målet
sluddra
snubbla på målet
stamma
stappla på målet

Alla synonymer går att klicka på.