menu dblex
häfta i skuld till
verb
restera

Alla synonymer går att klicka på.