menu dblex
hädanefter
adverb
framgent
framdeles
från och med nu
för framtiden
i framtiden
efter detta
från denna stund
härefter

Alla synonymer går att klicka på.