menu dblex
gruvhål
substantiv
schakt

Alla synonymer går att klicka på.