menu dblex
gruvgång
substantiv
stoll
galleri
schakt
tunnel
dagort
ort
gång
stollgång

Alla synonymer går att klicka på.