menu dblex
gruvöppning
substantiv
schakt
gruva

Alla synonymer går att klicka på.