menu dblex
grundtext
substantiv
förlaga
text
original
utkast
källa
ursprungstext

Alla synonymer går att klicka på.