menu dblex
grundsten
substantiv
fundament
bas

Alla synonymer går att klicka på.