menu dblex
grundmurad
adjektiv
säker
pålitlig
stadgad
fast
solid
oomkullrunkelig

Alla synonymer går att klicka på.