menu dblex
grundmur
substantiv
underbyggnad
bas

Alla synonymer går att klicka på.