menu dblex
grundläggning
substantiv
fundament
underbyggnad
grund

Alla synonymer går att klicka på.