menu dblex
grovt förtal
substantiv
smädelse

Alla synonymer går att klicka på.