menu dblex
grobian
substantiv
tölp
grovhuggare
drummel
luns
lymmel
buffel
buse
knöl
lurk
basse
best
sälle
tvärvigg
björn

Alla synonymer går att klicka på.