menu dblex
grisa ner
verb
söla ner
smutsa ner

Alla synonymer går att klicka på.