menu dblex
gripa till vapen
verb
resa vapen
dra blankt
mobilisera
väpna sig

Alla synonymer går att klicka på.