menu dblex
gripa tag i
verb
taga
fatta
knipa
greppa
uppfånga
nappa

Alla synonymer går att klicka på.