menu dblex
gripa sig an med
verb
företa sig
ta itu med
börja
ge sig i kast med
göra
slå sig på
gå in för

Alla synonymer går att klicka på.