menu dblex
gratulera
verb
lyckönska
uppvakta
felicitera
hylla
gratta
komplimentera

Alla synonymer går att klicka på.