menu dblex
grålle
substantiv
kamp
fåle
häst

Alla synonymer går att klicka på.