menu dblex
gräva upp
verb
uppta
ta upp
väcka till liv

Alla synonymer går att klicka på.