menu dblex
gräva ned sig i
verb
fördjupa sig

Alla synonymer går att klicka på.