menu dblex
gränstrakt
substantiv
gräns
landamäre

Alla synonymer går att klicka på.