menu dblex
gränsmärke
substantiv
råmärke
skiljemärke
gränssten
riksröse
Se även
gränsmärken

Alla synonymer går att klicka på.