menu dblex
gränslinje
substantiv
gräns
rågång
rand
demarkationslinje
kant
streck

Alla synonymer går att klicka på.