menu dblex
gränsen
substantiv
närma sig
Se även
gräns
gränser

Alla synonymer går att klicka på.