menu dblex
grämelse
substantiv
förtret
förtrytelse
harm
förargelse
sorg
smärta
bitterhet
förbittring
bedrövelse
samvetskval
ånger

Alla synonymer går att klicka på.