menu dblex
gottfinnande
substantiv
godtycke
skön
fritt val
vilja
behag
handlingsfrihet
välbehag
nyck
val
I uttryck
efter gottfinnande

Alla synonymer går att klicka på.