menu dblex
gotta sig
verb
gona sig
njuta
moja sig
smörja kråset
frossa
ha sig

Alla synonymer går att klicka på.