menu dblex
godtagbar
adjektiv
antaglig
acceptabel
giltig
skaplig
nöjaktig
approbabel
passabel
tillfredsställande
antagbar
hållbar
I uttryck
icke godtagbar

Alla synonymer går att klicka på.