menu dblex
godhetsfull
adjektiv
vänlig
förbindlig
välvillig
artig
benägen
Se även
godhetsfullt

Alla synonymer går att klicka på.