menu dblex
gnaga sönder
verb
nöta sönder
förtära

Alla synonymer går att klicka på.