menu dblex
glida utefter
verb
smeka
löpa längs

Alla synonymer går att klicka på.