menu dblex
glida över
verb
halka över
bagatellisera

Alla synonymer går att klicka på.