menu dblex
gläfs
substantiv
skall

Alla synonymer går att klicka på.